Smartphone uređaji su postali svakodnevnica pojedinca, mnogi ih nose na WC, plažu i druga mjesta di lako dođu u doticaj sa vodom. Što učiniti kada uređaj dođe u doticaj sa vodom i kako reagirati? U daljnjem tekstu pokušati ćemo Vam objasniti što se događa sa uređajem pod vodom i kako ga spasiti.

Voda u svom sastavu sadrži sol, minerale i razne nečistoće koje ju čine elektroničkim vodičem. Smartphone ili Tablet uređaj, bio upaljen ili je u načinu pripravnosti sadrži mnogo elemenata koji su pod naponom. Voda u doticaju sa elementima pod naponom stvara kratki spoj i oksidaciju.

Da bi Vam što bliže pokušali objasniti što se događa sa uređajem u doticaju sa vodom, važno je da razumijete sljedeće pojmove:

Napon – mjerna veličina kojom se iskazuje ukupno djelovanje električnog polja na nekom putu. 
Struja – mjerna veličina kojom se iskazuje gustoća elektrona koji prođe kroz vodič u nekom vremenu

Elektronički elementi unutar pametnih telefona su iznimno mali, sa jako malim međusobnim razmacima. Svaki element/komponenta služi za obavljanje različitih funkcija unutar telefona. Pod utjecajem vode tj. solima, mineralima ili nečistoćama iz vode, elektronički elementi se kratko spoje. Kratki spoj je u teoriji beskonačna struja (koliko baterija može isporučiti) uz jako mali napon. Uz beskonačnu struju nastaje toplinsko djelovanje od kojih doslovno gore elementi/komponente, spojevi i vodovi.

Ako Vam npr. iPhone 6 padne u vodu i ne možete ga upaliti, tj. nemate uopće slike na ekranu jedna od bezbroj mogućnosti je da Vam je voda došla do Backlight modula. Backlight modul služi za pozadinsko osvjetljenje ekrana, smješten je na matičnoj ploči i međusobno je sa glavnom linijom napajanja iz glavnom PM IC-a povezan sa ostalim sklopovima telefona. Dolazi do kratkog spoja, nastaje velika struja i veliki izvor topline na kratko spojenim elementima te dolazi do pregaranja ili Vam je telefon u kratkom spoju sve dok se ti elementi ne zamjene.

Ukoliko Vam se dogodi nezgoda, nužno je ukoliko je moguće izvaditi bateriju iz uređaja van, posušiti uređaj te ga odnijeti u servis na procjenu. Najgore što korisnik može učiniti je paljenje i punjenje takvog uređaja. Sa time, sve je manja mogućnost spašavanja uređaja.

Ukoliko imate Smartphone sa integriranom baterijom na kojem se nalaze Vama jako bitni podaci najbolje je napraviti slijedeće: oprati uređaj sa tekućinom koja nema minerale, soli i razne nečistoće, tipa alkohol ili destilirana voda. Nakon toga ga čim prije odnijeti u servis te ga nikako ne probati paliti ili puniti.

Ono sa čime mi možemo pomoći je da otvorimo uređaj te detaljnim pregledom utvrdimo koje su komponente zahvaćene vlagom. Komponente zahvaćene vlagom i oksidacijom detaljno očistimo te po potrebi zamijenimo. Koristimo posebne metode kao što je ultrazvučna kadica koja sa svojim visokim frenkvencijama i posebnom tekućinom rastvara oksidaciju na elementarne čestice i očisti oštećena područja. Nakon čišćenja slijedi detaljan pregled oštećenih područja. Nekad je dovoljno samo čišćenje, ponekad je potrebno obnoviti spojeve elemenata ali u nekim slučajevima pojedinim komponentama nema spasa. Čišćenje matične ploče od oksidacije u ultrazvučnoj kadici možete provjeriti na dolje navedenom videu.

Ultrasonic cleaning

Videozapis objavljuje ZamjenaStakla (@zamjena_stakla)